Po spotkaniu u burmistrza

Wczoraj ekipa PLAC CZERWONY gościła u burmistrza Góry Kalwarii. Wybraliśmy się tam przedstawić swoje postulaty dotyczące rewitalizacji centrum miasta.

Szybko się okazało, że architekci uwzględnili część wniosków ze spotkania z mieszkańcami. My dzisiaj dołożyliśmy kilka swoich, a burmistrzowie obiecali większość z nich rozważyć. Na naszą prośbę architekci mają przygotować alternatywny projekt wyróżnienia krzyża, na którego planie zbudowano Górę Kalwarię oraz wymienić „dynamiczną kałużę” na fontannę!

Więcej szczegółów ze spotkania wkrótce!