Rewitalizacja

W 2011 roku w ratuszu zapadła decyzja o rewitalizacji głównych placów w Górze Kalwarii. Zdecydowano, że pierwszym etapem prac objęte zostaną rynek miejski i przylegający do niego skwer przy ulicy Dominikańskiej. Założenia przygotowane przez magistrat przewidywały między innymi przywrócenie przedwojennego charakteru rynku oraz zmianę jego funkcji. Przebudowany plac między ratuszem i kościołem „Na Górce” miał odtąd służyć jako miejsce do organizacji imprez państwowych i odradzających się misteriów.

Urzędnicy zdecydowali, że ogłoszony zostanie konkurs ofert. Inne warianty rozstrzygnięcia komu zostanie powierzone zaprojektowanie nowego wyglądu miasta nie były brane pod uwagę, gdyż władze zamierzają ubiegać się o środki z grantu norweskiego. W momencie składania wniosku o pozyskanie funduszy projekt inwestycji musi być już gotowy. Procedura przetargowa (lub inna) wydłużyłaby czas realizacji projektu i pozyskanie wspomnianych środków byłoby niemożliwe.

Najtańszą ofertę na przygotowanie projektu przebudowy centrum Góry Kalwarii złożyła firma Rysy Architekci z Nowej Iwicznej. Wspólnie z przedsiębiorstwem Palmett (specjalizującym się w architekturze krajobrazu) opracowano nowy wygląd Góry Kalwarii.

Pierwsze spotkanie z projektantami odbyło się 2 listopada w siedzibie urzędu gminy. Zaprezentowano wówczas pomysł na zmiany centru miasta, który został ciepło przyjęty przez burmistrza oraz radnych. Architekci zaproponowali pokrycie rynku kostką klinkierową oraz nawierzchnię ulic z czerwonego asfaltu. Na zaprezentowanych wizualizacjach zobaczyć można było m.in.  skąpą zieleń oraz przystanek dla autobusów i taksówek.

Wizja czerwonego centrum miasta nie przypadła do gustu lokalnej społeczności, która w internecie zdecydowanie wyraziła swoją dezaprobatę dla pomysłu. Pod naciskiem opinii społecznej w ratuszu zdecydowano, że dojdzie do spotkania architektów z mieszkańcami.

Do publicznej prezentacji i dyskusji doszło 14 grudnia 2011. Pracownie Rysy Architekci i Palmett przygotowały dla mieszkańców niespodziankę i pokazały zmodyfikowany projekt rynku. Na wizualizacjach pojawiło się zdecydowanie więcej zieleni, zmodyfikowano kolor kostki brukowej, usunięto postój taksówek a przystanek autobusowy przeniesiono w inne miejsce – przewidziano jedynie możliwość zatrzymywania się autobusów w celu zabrania pasażerów.
Mieszkańcy postulowali między innymi dalsze konsultacje społeczne, rezygnację z czerwonej nawierzchni, instalację fontanny na rynku oraz zmianę funkcji głównego placu na rekreacyjną.