O projekcie

Początki strony Plac Czerwony związane są z projektem zmian miejskiej przestrzeni zaprezentowanym pod koniec 2011. Na fali krytyki propozycji zmian ścisłego centrum Góry Kalwarii powstała nieformalna grupa mieszkańców, która pochyliła się nad propozycjami i zaproponowała istotne zmiany mające na celu poprawę miejskiej przestrzeni z uwzględnieniem jej zabytkowego charakteru.

Realizacja koncepcji z 2011 roku nigdy nie doszła do skutku. Wprawdzie rewitalizacji doczekał się skwer przy ulicy Dominikańskiej jednak realizacja znacząco odbiegała od pierwotnej propozycji.

W roku 2023 władze miasta postanowiły ponownie zająć się wyglądem rynku w Górze Kalwarii. Pod wodzą nowego burmistrza (zaangażowanego w projekt Plac Czerwony w roku 2011) wyłoniono wykonawcę nowej koncepcji. Przetarg obejmował również przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych.

Z uwagi na pewną rozpoznawalność strony, istniejący nieprzerwanie fanpage oraz głos mieszkańców postanowiliśmy, że niniejsza strona zostanie ponownie wykorzystana w celach informacyjnych. Choć witryna została gruntownie przebudowana zapadła decyzja o pozostawieniu czerwonej kolorystyki