Postulaty

Proponowane zmiany w projekcie rewitalizacji rynku:

 

  • Rezygnacja z pokrycia ulic i rynku czerwoną nawierzchnią. Zaproponowany kolor nie wpisuje się w historię i tradycję miasta oraz nie pasuje do zabytkowego charakteru miejsca.
  • Zmiana koncepcji wyróżnienia krzyża, na planie którego zbudowane jest miasto. Propozycja Rysy Architekci fałszuje oryginalny zamysł fundatora miasta poprzez wyróżnienie jedynie fragmentu założenia. Postulujemy by podkreślić całe założenie urbanistyczne lub zrezygnować z tej koncepcji. (zobacz mapy)
  • Postulujemy zmianę koncepcji wyglądu rynku na mniej futurystyczną. Zaproponowane przez pracownię rozwiązanie nie jest zgodne z zabytkowym charakterem miasta.
  • Proponujemy ustawienie wzdłuż linii drzew ław, które będą blokowały wjazd samochodów, a nie będą miały wpływu na wygląd rynku.
  • Popieramy wykonanie oczekiwanej przez mieszkańców fontanny w centralnej części rynku zamiast zaproponowanej „dynamicznej kałuży„.
  • Opowiadamy się za ruchem dwukierunkowym na ul. 3 Maja.
  • Postulujemy pokrycie betonowych ław elementami drewnianymi – zimny kamień może okazać się niefunkcjonalny.
  • Prosimy o uwzględnienie elementów małej architektury (kosze, stojaki na rowery, turystyczny plan miasta itp.)
  • Proponujemy rozważenie wcześniejszego remontu kamienic (szczególnie w centrum miasta). Grożące zawaleniem budynki przy odnowionym rynku będą w dalszym ciągu szpeciły wygląd miasta.
  • Sugerujemy podjęcie starań mających na celu przeniesienie stacji paliw ze skweru przy ul. Dominikańskiej na teren po byłej jednostce wojskowej