Fontanna w Górze Kalwarii? Tak!

Dziś (29 VIII 2014) tuż przed zamknięciem Urzędu miasta złożyliśmy dwa projekty w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015. Włodarze dali nam do rozdysponowania 500 000 zł i to mieszkańcy mają zdecydować jakich inwestycji w mieście oczekują.

Pierwszym projektem złożonym przez placczerwony.pl był pomysł budowy fontanny na miejskim rynku. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za słowa wsparcia. Na wyraz fontanna młodsi mieszkańcy naszego miasta ożywiali się bardzo, a starsi z rozrzewnieniem wspominali dwa poprzednie egzemplarze. Nie było przeciwników, każdy chętnie podpisywał się pod projektem, padało wiele ciepłych słów, że wreszcie ktoś się tym zajął. Choć trzeba było wygospodarować kilka godzin w napiętym grafiku patrząc na pozytywne reakcje mieszkańców Góry Kalwarii stwierdzam jedno – było warto!

Drugim projektem, pod którym zbierane były podpisy był pomysł przeniesienia tablicy upamiętniającej żołnierzy KBW ze ściany naszego ratusza do Izby Pamięci Wojska w dawnym kasynie żołnierskim. Starsi mieszkańcy gminy nie mieli problemów z określeniem w jakim celu powołano Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Młodszych trzeba było naprowadzić – na ogół wszyscy wiedzą kto to są Żołnierze Wyklęci. Dodanie informacji, że KBW był jednostką przeznaczoną do ich likwidacji było wystarczającym argumentem żeby złożyć swój podpis. Przyznać trzeba, że było to bardzo budujące. Po latach zakłamania, nazywania bandytami, spoczywania w bezimiennych grobach pod zwałami śmieci bohaterowie niepodległościowego podziemia odzyskali należne im miejsce w historii Polski. Warto w tym miejscu wspomnieć, że najstarszy stopniem z zabitych funkcjonariuszy KBW, por. Stanisław Mackiewicz był przed rokiem 1989 patronem Szkoły Podstawowej nr 1. Po przemianach ustrojowych szkoła pozostawała bez patrona. Niekonsekwencją natomiast było pozostawienie tablicy na ścianie ratusza. Skoro kogoś uznajemy za niegodnego bycia patronem szkoły nie powinniśmy go również upamiętniać w głównym punkcie naszego miasta. Niedawno doszło do kuriozalnej sytuacji – mieszkaniec Konstancina – Jeziornej zwrócił nam w mediach uwagę na niestosowność upamiętniania katów podziemia niepodległościowego. Z uwagi na stwierdzenie p. Burmistrza, że tablica powinna pozostać bo nikt nie czci wymienionych na niej żołnierzy, a historii nie zmienimy zdejmując tablicę postanowiliśmy jako obywatele spróbować przenieść tę tablicę do placówki mającej charakter muzealny.

Co dalej? W obecnej chwili czekamy na weryfikację projektów pod kątem formalno-prawnym przez specjalną komisję. Po akceptacji w dniach 1-15 X 2014 będzie można oddawać głosy na wybrane pomysły. Do realizacji będą przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów i wystarczy na nie pieniędzy w ramach przydzielonych środków.
W najbliższym czasie spróbujemy przybliżyć Wam historię Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz tych, z którymi formacja walczyła po wojnie. Nie zabraknie również kilku informacji o por. Stanisławie Mackiewiczu oraz jego przeciwniku sierżancie Wiktorze Stryjewskim (ps. „Cacko”).

Przy okazji warto wspomnieć, że do godziny 14:50 zgłoszono niecałe 10 projektów. Wielka szkoda. Wprawdzie dopiero po raz drugi możemy decydować na co chcemy wydać część pieniędzy z budżetu gminy jednak tak mała aktywność mieszkańców w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności powinna stać się okazją do refleksji nie tylko dla włodarzy, ale i dla nas samych.