Proponowane zmiany w projekcie rewitalizacji rynku: