Subskrybuj kanał RSS bloga Plac Czerwony .pl Subskrybuj kanał RSS z komentarzami do wszystkich wpisów bloga Plac Czerwony .pl

Relacja ze spotkania z burmistrzem

Autor: admin. Możliwość komentowania Relacja ze spotkania z burmistrzem została wyłączona.

2 lutego spotkaliśmy się z burmistrzem Góry Kalwarii Dariuszem Zielińskim, żeby przekazać mu nasze uwagi do projektu rewitalizacji centrum miasta. W spotkaniu uczestniczyli również zastępca burmistrza Jan Wysokiński, który bezpośrednio nadzoruje projekt oraz szefowa referatu inwestycji Katarzyna Kochańska. Spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze i było świetną okazją do wymiany poglądów. Pod koniec dyskusji burmistrz stwierdził, że w 90% zagadnień obie strony się zgadzają. W takcie rozmowy okazało się, że część naszych postulatów jest już nieaktualna, ponieważ magistrat uważnie wysłuchał uwag mieszkańców zgłoszonych w trakcie styczniowego spotkania i wspólnie z architektami wprowadzili je do projektu. Zmiany, które już wprowadzono do koncepcji to między innymi:

  • zmiana koloru kostki, którą pokryty będzie rynek – nie będzie to czerwień, lecz kolor określany jako „ceglasty”
  • wzdłuż linii drzew przewidziano trawniki z wysokimi krawężnikami zamiast proponowanych wcześniej ograniczników dla samochodów
  • zrezygnowano z betonowych ław – ich miejsce zajmą możliwe do zdemontowania – być może drewniane – ławki
  • zmianie ulegną również stojaki na rowery – zaproponowane przez pracownię projektową stojaki wmontowane w ławy nie wydawały się funkcjonalne
  • turystyczny plan miasta przewidziano koło tzw. „pałacu biskupa”, gdzie ma być biblioteka i punkt informacji turystycznej
  • kamienice przy rynku należące do miasta (niestety większość jest prywatną